(elemente fundamentale)

Noi credem într-un singur Dumnezeu existând în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.

Noi credem că Sfânta Scriptură – Biblia este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu pentru noi şi autoritatea supremă în toate problemele de credinţă şi conduită.

Noi credem că omul este pierdut datorită faptului că prin neascultare a ieşit de sub autoritatea lui Dumnezeu şi că el poate şi trebuie să se întoarcă sub autoritatea Lui prin pocainţă faţă de Dumnezeu şi prin credinţa în Isus Hristos, Domnul.

Noi credem într-o singură Biserică a lui Hristos, a cărei expresie locală (bisericile locale) are menirea de a-L proslăvi pe Dumnezeu, manifestându-se după învăţătura Sfintelor Scripturi în relaţiile dintre membrii ei şi în relaţiile cu lumea.

Noi credem în a doua venire a Domnului Isus Hristos şi în învierea din morţi a tuturor oamenilor, a celor pierduţi pentru osânda veşnică şi a celor mântuiţi pentru viaţa veşnică.