• Autoritate şi fidelitate Scripturală
  • Integritate morală
  • Orientare pe scop şi rodire
  • Viaţa trăită în plinătatea Duhului
  • Familii sănătoase
  • Ucenicia biblică şi grupele mici
  • Evanghelizarea ca mod de viaţă
  • Slujire holistă şi bazată pe daruri
  • Conducerea şi lucrul în echipă