11 Feb

Narcis Ciobanu-Humă – Binecuvântările umblării cu Domnul Isus Hristos

Marcu 1:14-20 14. După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. 15. El zicea: “S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.” 16. Pe când trecea Isus pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, […]

Read more
11 Feb

Narcis Ciobanu-Humă – Pavel îl înfruntă pe Petru în Antiohia

Galateni 2:11-14 11. Dar, când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă, în faţă, căci era de osândit. 12. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu Neamurile; dar, când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur. 13. Împreună cu el au […]

Read more
04 Feb

Ovidiu Ghiță – Revenirea lui Hristos: tăria nădejdii noastre

Matei 24:1-14 1. La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. 2. Dar Isus le-a zis: “Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.” 3. El a şezut jos pe Muntele […]

Read more
04 Feb

Ovidiu Ghiță – O singură Evanghelie!

Galateni 2:1-10 1. După paisprezece ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba; şi am luat cu mine şi pe Tit. 2. M-am suit, în urma unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între Neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat […]

Read more
28 Ian

Emanuel Tonică – Negustorie religioasă

Ioan 2:13-25 13. Paştile iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim. 14. În Templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi şi porumbei, şi pe schimbătorii de bani şezând jos. 15. A făcut un bici de ştreanguri şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii; a vărsat […]

Read more
28 Ian

Narcis Ciobanu-Humă – Originea divină a chemării și Evangheliei lui Pavel

Galateni 1:11-24 11. Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească; 12. pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos. 13. Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religia iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult […]

Read more
21 Ian

Narcis Ciobanu-Humă – Încurajări pentru oamenii care cred că nu se mai poate schimba nimic

Judecători 6:11-24 11. Apoi a venit Îngerul Domnului şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. 12. Îngerul Domnului i S-a arătat şi i-a zis: “Domnul este cu tine, viteazule!” 13. Ghedeon I-a zis: “Rogu-te, […]

Read more
21 Ian

Ovidiu Ghiță – Învățătorii falși și galatenii necredincioși

Galateni 1:6-10 6. Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. 7. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. 8. Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger […]

Read more