05 Aug

Narcis Ciobanu-Humă – Amintește-ți ce a făcut Dumnezeu pentru tine!

Luca 19 1. Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate. 2. Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor, 3. căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. 4. A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe […]

Read more
05 Aug

Ovidiu Ghiță – Dulceața unității frățești

Psalmul 133 1. (O cântare a treptelor. Un psalm al lui David.) Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună! 2. Este ca untdelemnul de preţ, care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, se coboară pe marginea veşmintelor lui. 3. Este ca roua Hermonului care se […]

Read more
29 Iul

Emanuel Tonică – Este numele tău scris în Cartea Vieții?

Apocalipsa 20:11-15 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. 12. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost […]

Read more
29 Iul

Ovidiu Ghiță – Să nu nimicim Templul lui Dumnezeu

2 Împărați 21 1. Manase avea doisprezece ani când a ajuns împărat, şi a domnit cincizeci şi cinci de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Hefţiba. 2. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. 3. El a zidit din nou înălţimile […]

Read more
22 Iul

Narcis Ciobanu-Humă – Omul care grăbește venirea Domnului Isus

2 Petru 3 1. Preaiubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări, 2. ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri. 3. Înainte de […]

Read more
22 Iul

Narcis Ciobanu-Humă – Omul care așteaptă venirea Domnului Isus

2 Petru 3 1. Preaiubiţilor, aceasta este a doua epistolă pe care v-o scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă, prin înştiinţări, 2. ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinţii proroci şi de porunca Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri. 3. Înainte de […]

Read more