17 Iun

Narcis Ciobanu-Humă – Ce vei spune la sfârșitul verii?

Ieremia 8:20-22 20. “Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi!” – 21. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, m-apucă groaza. 22. Nu este niciun leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face, dar, vindecarea fiicei poporului meu? -

Read more
17 Iun

Ovidiu Ghiță – Semănatul și seceratul

Galateni 6:6-10 6. Cine primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. 7. Nu vă înşelaţi: “Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. 8. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul […]

Read more
10 Iun

Ovidiu Ghiță – Capcana și tragedia unor relații nepotrivite

2 Corinteni 6:14-7:1 14. Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 15. Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu […]

Read more
10 Iun

Narcis Ciobanu-Humă – Relații creștine sănătoase

Galateni 6:1-5 1. Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. 2. Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos. 3. Dacă vreunul crede că este ceva, […]

Read more
03 Iun

Emanuel Tonică – Drumul spre casa Tatălui

Luca 15:11-24 11. El a mai zis: “Un om avea doi fii. 12. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: “Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine.” Şi tatăl le-a împărţit averea. 13. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul şi a plecat într-o ţară depărtată, unde […]

Read more
03 Iun

Narcis Ciobanu-Humă – Chemările Domnului Isus pentru sufletul tău

Romani 6:1-14 1. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? 2. Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? 3. Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? 4. Noi deci, prin botezul în moartea […]

Read more
27 Mai

Narcis Ciobanu-Humă – Cum ne călăuzește Duhul Sfânt?

Ioan 16:13-15 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. 14. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va […]

Read more
27 Mai

Ovidiu Ghiță – Lucrarea plină de măreție a Duhului Sfânt

Faptele Apostolilor 2:1-21 1. În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. […]

Read more