15 Apr

Emanuel Tonică – Insensibilitate, efecte și vindecare

Daniel 4:27-37 27. De aceea, împărate, placă-ţi sfatul meu! Pune capăt păcatelor tale şi trăieşte în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale şi ai milă de cei nenorociţi, şi poate că ţi se va prelungi fericirea!” 28. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadneţar. 29. După douăsprezece luni, pe când se plimba pe acoperişul palatului […]

Read more
15 Apr

Ovidiu Ghiță – Relația dintre Pavel și galateni

Galateni 4:12-20 12. Fraţilor, vă rog să fiţi ca mine, căci şi eu sunt ca voi. Nu mi-aţi făcut nicio nedreptate. 13. Dimpotrivă, ştiţi că în neputinţa trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. 14. Şi n-aţi arătat nici dispreţ, nici dezgust faţă de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu; dimpotrivă, […]

Read more
08 Apr

Ovidiu Ghiță – Învierea și credința noastră

Luca 24:13-35 13. În aceeaşi zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim; 14. şi vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. 15. Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei. […]

Read more
08 Apr

Narcis Ciobanu-Humă – “Un Paște fericit”

Matei 28:1-15 1. La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. 2. Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la […]

Read more
01 Apr

Narcis Ciobanu-Humă – Ziua împietririi sau ziua înnoirii

Luca 19:41-48 41. Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea 42. şi a zis: “Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. 43. Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii tăi te vor […]

Read more
01 Apr

Ovidiu Ghiță – Intrarea Domnului Isus în Ierusalim

Ioan 12:12-26 12. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, 13. a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în întâmpinare, strigând: “Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!” 14. Isus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe […]

Read more