25 Mar

Narcis Ciobanu-Humă – Dărnicia: închinare sau întristare

2 Corinteni 8:1-15 1. Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. 2. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor. 3. Vă mărturisesc că au […]

Read more
25 Mar

Narcis Ciobanu-Humă – Odinioară robi, dar acum fii

Galateni 4:1-11 1. Dar, câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. 2. Ci este sub epitropi şi îngrijitori, până la vremea rânduită de tatăl său. 3. Tot aşa şi noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învăţăturilor începătoare ale lumii. […]

Read more
18 Mar

Narcis Ciobanu-Humă – Ajutor în drumul vieții

1 Împărați 19:1-8 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie şi cum ucisese cu sabia pe toţi prorocii. 2. Izabela a trimis un sol la Ilie, să-i spună: “Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa […]

Read more
18 Mar

Ovidiu Ghiță – Sub Lege și în Hristos

Galateni 3:23-29 23. Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie descoperită. 24. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. 25. După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. 26. Căci toţi sunteţi fii ai lui […]

Read more
11 Mar

Narcis Ciobanu-Humă – Despre dărnicie: Înțelegând harul lui Dumnezeu (I)

Ioan 3:16 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Tit 2:11-15 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat 12. şi ne învaţă s-o rupem cu […]

Read more
11 Mar

Ovidiu Ghiță – Legea: un îndrumător spre Hristos

Galateni 3:15-22 15. Fraţilor, (vorbesc în felul oamenilor) un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuşi nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva. 16. Acum, făgăduinţele au fost făcute “lui Avraam şi seminţei lui.” Nu zice: “şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi […]

Read more
04 Mar

Emanuel Tonică – O mărturie excelentă despre un Dumnezeu extraordinar

Psalmul 19 1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. 2. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. 3. Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit: 4. dar răsunetul […]

Read more
04 Mar

Ovidiu Ghiță – Alternativa: credință sau fapte

Galateni 3:10-14 10. Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem; pentru că este scris: “Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.” 11. Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci “cel neprihănit prin credinţă […]

Read more