15 Iul

Nelu Chiriță – Ce trebuie să faci pentru a obține viața veșnică?

Marcu 10:17-27 17. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om, care a îngenuncheat înaintea Lui şi L-a întrebat: “Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” 18. “Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a zis Isus. “Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. 19. Cunoşti poruncile: […]

Read more
15 Iul

Ovidiu Ghiță – Când gânduri negre vin peste sufletul tău

Psalmul 143 1. (Un psalm al lui David.) Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele! Ascultă-mă în credincioşia şi dreptatea Ta! 2. Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta. 3. Vrăjmaşul îmi urmăreşte sufletul, îmi calcă viaţa în picioare la pământ: mă face să […]

Read more
08 Iul

Ovidiu Ghiță – Bunătatea mântuitoare a lui Dumnezeu

Luca 4:14-30 14. Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea şi I s-a dus vestea în tot ţinutul dimprejur. 15. El învăţa pe oameni în sinagogile lor şi era slăvit de toţi. 16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat […]

Read more
08 Iul

Ovidiu Ghiță – Galateni: Apărarea Evangheliei libertății creștine (recapitulare)

Galateni 6:14-18 14. În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume! 15. Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură […]

Read more
01 Iul

Emanuel Tonică – Adevărul despre dragostea de lume și creștini

2 Timotei 4:9-10 9. Caută de vino curând la mine. 10. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit şi a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia.

Read more
01 Iul

Ovidiu Ghiță – Esența religiei creștine

Galateni 6:11-18 11. Uitaţi-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăşi mâna mea! 12. Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiţi tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru crucea lui Hristos. 13. Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca […]

Read more
17 Iun

Narcis Ciobanu-Humă – Ce vei spune la sfârșitul verii?

Ieremia 8:20-22 20. “Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi!” – 21. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, m-apucă groaza. 22. Nu este niciun leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face, dar, vindecarea fiicei poporului meu? -

Read more
17 Iun

Ovidiu Ghiță – Semănatul și seceratul

Galateni 6:6-10 6. Cine primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. 7. Nu vă înşelaţi: “Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. 8. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul […]

Read more