20 Mai

Ovidiu Ghiță – Firea pământească și Duhul Sfânt (II)

Galateni 5:16-26 16. Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. 17. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. 18. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. 19. Şi faptele firii pământeşti […]

Read more
20 Mai

Ovidiu Ghiță – Firea pământească și Duhul Sfânt (I)

Galateni 5:16-26 16. Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. 17. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. 18. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. 19. Şi faptele firii pământeşti […]

Read more
17 Mai

Marin Țifrea – Înălțarea Domnului Isus Hristos

Faptele Apostolilor 1:1-11 1. Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni, 2. de la început până în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese. 3. După patima Lui, […]

Read more
13 Mai

Narcis Ciobanu-Humă – Adu-ți familia în corabie sau un suflet

Geneza 6:1-7:1 1. Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, 2. fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales. 3. Atunci Domnul a zis: “Duhul Meu nu va rămâne pururi în […]

Read more
13 Mai

Ovidiu Ghiță – Natura libertății creștine

Galateni 5:13-15 13. Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste. 14. Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 15. Dar, dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi […]

Read more
06 Mai

Ruben Dubei – Flacăra pasiunii pentru misiune

Ioan 1:1,14-18 1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – 15. Ioan a mărturisit despre El, […]

Read more
06 Mai

Cornel Boingeanu – Flacăra pasiunii pentru misiune

Ioan 20:19-23 19. În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: “Pace vouă!” 20. Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat când […]

Read more
29 Apr

Radu Luciu – Creștinul bătrân

Efeseni 6:10-13 10. Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. 11. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile […]

Read more