21 Oct

Narcis Ciobanu-Humă – Ești pregătit să te muți?

Filipeni 1 20. Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea. 21. Căci pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri este un câştig. 22. […]

21 Oct

Ovidiu Ghiță – Isus Hristos își cercetează biserica și veghează asupra ei

Apocalipsa lui Ioan 1 1. Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la robul Său Ioan 2. care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a […]

14 Oct

Ovidiu Ghiță – Ia aminte la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu!

Romani 1 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. 19. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. 20. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea […]

14 Oct

Narcis Ciobanu-Humă – Omul mulțumitor este un închinător

Evrei 12 28. Fiindcă am primit, dar, o împărăţie care nu se poate clătina, să ne arătăm mulţumitori şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică, 29. fiindcă Dumnezeul nostru este “un foc mistuitor”.

07 Oct

Marian Dumitrașcu – Avraam – omul cu cel de-al șaselea simț

Evrei 11 8. Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce. 9. Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit […]

07 Oct

Ovidiu Ghiță – Păzește-ți inima mai mult decât orice

Proverbe 4 20. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele! 21. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale! 22. Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor. 23. Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea […]

30 Sep

Emanuel Tonică – Principii pentru biruința spirituală

2 Cronici 20 1. După aceea, fiii lui Moab şi fiii lui Amon şi cu ei nişte maoniţi au pornit cu război împotriva lui Iosafat. 2. Au venit şi au dat de ştire lui Iosafat, zicând: “O mare mulţime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, şi sunt la Haţaţon-Tamar, adică En-Ghedi.” 3. […]

30 Sep

Marius Cruceru – Cum trebuie să înțelegem harul lui Dumnezeu

Apocalipsa 22 17. Şi Duhul şi Mireasa zic: “Vino!”, şi cine aude să zică: “Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea să ia apa vieţii fără plată! 18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în […]