25 Noi

Ovidiu Ghiță – Sardes: O biserică care are un nume viu dar fapte moarte (I)

Apocalipsa 3 1. Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: “Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: “Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. 2. Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu. […]

18 Noi

Narcis Ciobanu-Humă – O întâlnire transformatoare

 Isaia 6 1. În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. 2. Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau. 3. Strigau unul la altul […]

18 Noi

Narcis Ciobanu-Humă – Tiatira: O biserică care tolerează păcatul

 Apocalipsa 2 18. Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i: “Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului şi ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă: 19. “Ştiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. 20. Dar […]

11 Noi

Marius Mezin – Dumnezeu vrea inima mea

1 Samuel 16 1. Domnul a zis lui Samuel: “Când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ţi cornul cu untdelemn şi du-te; te voi trimite la Isai, betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales ca împărat.” 2. Samuel a zis: “Cum […]

11 Noi

Narcis Ciobanu-Humă – Pergam: O biserică care a compromis adevărul

 Apocalipsa 2 12. Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: “Iată ce zice Cel ce are sabia ascuţită cu două tăişuri: 13. “Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, […]

04 Noi

Emanuel Tonică – O singură cale de mântuire pentru cei păcătoși

Exodul 12 1. Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului: 2. “Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. 3. Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: “În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un […]

04 Noi

Ovidiu Ghiță – Smirna: O biserică care rămâne credincioasă în suferință

Apocalipsa 2 8. Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: “Iată ce zice Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel ce a murit şi a înviat: 9. “Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. 10. […]

28 Oct

Ovidiu Ghiță – Cum arată faptele dragostei dintâî

Ioan 12 1. Cu şase zile înainte de Paşti, Isus a venit în Betania, unde era Lazăr, care fusese mort şi pe care îl înviase din morţi. 2. Acolo I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce şedeau la masă cu El. 3. Maria a luat un litru cu mir […]