23 Sep

Narcis Ciobanu-Humă – Trăiește în Odihna Lui!

Matei 11 25. În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: “Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. 26. Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!” 27. “Toate lucrurile Mi-au fost […]

23 Sep

Ovidiu Ghiță – Când își aduce aminte Dumnezeu de tine?

 Neemia 13 1. În vremea aceea, s-a citit în faţa poporului în cartea lui Moise şi s-a găsit scris că amonitul şi moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu, 2. pentru că nu veniseră înaintea copiilor lui Israel cu pâine şi apă şi pentru că tocmiseră împotriva lor cu preţ de argint […]

16 Sep

Ovidiu Ghiță – Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău!

Amos 4 1. Ascultaţi cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriţi pe cei sărmani, zdrobiţi pe cei lipsiţi şi ziceţi bărbaţilor voştri: “Daţi-ne să bem!” 2. Domnul Dumnezeu a jurat pe sfinţenia Lui şi a zis: “Iată vin zile pentru voi, când vă vor prinde cu cârligele, şi rămăşiţa voastră, […]

16 Sep

Narcis Ciobanu-Humă – Cât de mult îmi iubesc aproapele?

Luca 10 25. Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: “Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” 26. Isus i-a zis: “Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?”â 27. El a răspuns: “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul […]

09 Sep

Ovidiu Ghiță – Cel ales la suflet nu trăiește la întâmplare!

Isaia 32 1. Atunci împăratul va împărăţi cu dreptate, şi voievozii vor cârmui cu nepărtinire. 2. Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului şi ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca nişte râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete. 3. Ochii celor ce văd […]

09 Sep

Narcis Ciobanu-Humă – Alege împreună cu Dumnezeu!

Daniel 1 1. În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului şi l-a împresurat. 2. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda şi o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele în ţara Şinear, în casa dumnezeului său, […]

02 Sep

Emanuel Tonică – Descurajarea: cauze și remedii

Neemia 4 1. Când a auzit Sanbalat că zidim iarăşi zidul, s-a mâniat şi s-a supărat foarte tare. Şi-a bătut joc de iudei 2. şi a zis înaintea fraţilor săi şi înaintea ostaşilor Samariei: “La ce lucrează aceşti iudei neputincioşi? Oare vor fi lăsaţi să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da […]

02 Sep

Ovidiu Ghiță – Ce se întâmplă la masa Domnului?

Luca 22 1. Praznicul Azimelor, numit Paştile, se apropia. 2. Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod. 3. Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece. 4. Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii […]