Home Predici Ovidiu Ghiță – Ce se întâmplă la masa Domnului?

Ovidiu Ghiță – Ce se întâmplă la masa Domnului?

02 Sep

Ovidiu Ghiță – Ce se întâmplă la masa Domnului?

Luca 22

1. Praznicul Azimelor, numit Paştile, se apropia.
2. Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod.
3. Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.
4. Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor.
5. Ei s-au bucurat şi au căzut la învoială să-i dea bani.
6. După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără ştirea norodului.
7. Ziua praznicului Azimelor, în care trebuiau jertfite paştile, a venit.
8. Şi Isus a trimis pe Petru şi pe Ioan şi le-a zis: “Duceţi-vă de pregătiţi-ne paştile, ca să mâncăm.”
9. “Unde voieşti să pregătim?”, L-au întrebat ei.
10. El le-a răspuns: “Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieşi înainte un om, ducând un ulcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra
11. şi spuneţi stăpânului casei: “Învăţătorul îţi zice: “Unde este odaia pentru oaspeţi în care să mănânc paştile cu ucenicii Mei?”
12. Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi paştile.”
13. Ei au plecat şi au găsit aşa cum le spusese El. Şi au pregătit paştile.
14. Când a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli.
15. El le-a zis: “Am dorit mult să mănânc paştile acestea cu voi înainte de patima Mea;
16. căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca, până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.”
17. Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi a zis: “Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între voi;
18. pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.”
19. Apoi a luat pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o, zicând: “Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”
20. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: “Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi.
21. Dar iată că mâna vânzătorului Meu este cu Mine la masa aceasta.
22. Negreşit, Fiul omului Se duce după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut El!”
23. Şi au început să se întrebe unii pe alţii cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta.