Home Predici Ovidiu Ghiță – Smirna: O biserică care rămâne credincioasă în suferință

Ovidiu Ghiță – Smirna: O biserică care rămâne credincioasă în suferință

04 Noi

Ovidiu Ghiță – Smirna: O biserică care rămâne credincioasă în suferință

Apocalipsa 2

8. Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: “Iată ce zice Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Cel ce a murit şi a înviat:
9. “Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.
10. Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii.”
11. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: “Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.”