Pentru ca o persoană să devină membru cu drepturi depline al Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. Să fi parcurs paşii întoarcerii de la viaţa de păcat la Dumnezeu, conform învăţăturii Bibliei (pocăinţa, credinţa, naşterea din nou)
  2. Să participe la cursul pentru incepatori (cateheză)
  3. Să completeze cererea de membralitate
  4. Să declare credința în Isus Hristos ca Domn și Mântuitor prin botez
  5. Să parcurgă cursul de consolidare ai primilor paşi în viaţa de credinţă
  6. Să se alăture unui grup de ucenicie

 

Pentru cei ce vin dintr-o altă biserică și doresc să devină membri ai Bisericii “Sfânta Treime”:
1.    Să completeze cererea de membralitate
2.    Să primim din partea bisericii de unde vine biletul de transfer membral (acest demers îl face biserica)
3.    Să participe la întâlnirile bisericii cel puțin trei luni de zile;
4.    Să se alature unui grup de ucenicie;