11 Mar

Narcis Ciobanu-Humă – Despre dărnicie: Înțelegând harul lui Dumnezeu (I)

Ioan 3:16 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Tit 2:11-15 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat 12. şi ne învaţă s-o rupem cu […]

Read more
11 Mar

Ovidiu Ghiță – Legea: un îndrumător spre Hristos

Galateni 3:15-22 15. Fraţilor, (vorbesc în felul oamenilor) un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuşi nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva. 16. Acum, făgăduinţele au fost făcute “lui Avraam şi seminţei lui.” Nu zice: “şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi […]

Read more
04 Mar

Emanuel Tonică – O mărturie excelentă despre un Dumnezeu extraordinar

Psalmul 19 1. (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. 2. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. 3. Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit: 4. dar răsunetul […]

Read more
04 Mar

Ovidiu Ghiță – Alternativa: credință sau fapte

Galateni 3:10-14 10. Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem; pentru că este scris: “Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.” 11. Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci “cel neprihănit prin credinţă […]

Read more
25 Feb

Ovidiu Ghiță – Învățând despre putere de la Domnul Isus

Marcu 1:32-39 32. Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii. 33. Şi toată cetatea era adunată la uşă. 34. El a vindecat pe mulţi care pătimeau de felurite boli; de asemenea, a scos mulţi draci şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că-L cunoşteau. 35. A doua zi […]

Read more
25 Feb

Narcis Ciobanu-Humă – Nechibzuința galatenilor

Galateni 3:1-9 1. O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? 2. Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea credinţei? 3. Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum […]

Read more
18 Feb

Narcis Ciobanu-Humă – Cum să înfrunți situațiile imposibile din viața ta

Marcu 9:14-29 14. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor, şi pe cărturari întrebându-se cu ei. 15. De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat şi a alergat la El să I se închine. 16. El i-a întrebat: “Despre ce vă întrebaţi cu ei?” 17. Şi un om din […]

Read more
18 Feb

Ovidiu Ghiță – Îndreptățire numai prin credință

Galateni 2:15-21 15. Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoşi dintre Neamuri. 16. Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru […]

Read more