29 Apr

Ovidiu Ghiță – Religia falsă şi religia adevărată

Galateni 4:31b-5:12 31b. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. 1. Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. 2. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. 3. Şi mărturisesc iarăşi, încă o dată, oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că […]

Read more
22 Apr

Narcis Ciobanu-Humă – Dărnicia

2 Corinteni 9:6-11 6. Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera. 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci “pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.” 8. Şi Dumnezeu poate să vă umple cu […]

Read more
22 Apr

Narcis Ciobanu-Humă – Isaac şi Ismael: între două legăminte

Galateni 4:21-31a 21. Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi Legea? 22. Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă, şi unul din femeia slobodă. 23. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă. 24. Lucrurile acestea trebuie […]

Read more
15 Apr

Emanuel Tonică – Insensibilitate, efecte și vindecare

Daniel 4:27-37 27. De aceea, împărate, placă-ţi sfatul meu! Pune capăt păcatelor tale şi trăieşte în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale şi ai milă de cei nenorociţi, şi poate că ţi se va prelungi fericirea!” 28. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadneţar. 29. După douăsprezece luni, pe când se plimba pe acoperişul palatului […]

Read more
15 Apr

Ovidiu Ghiță – Relația dintre Pavel și galateni

Galateni 4:12-20 12. Fraţilor, vă rog să fiţi ca mine, căci şi eu sunt ca voi. Nu mi-aţi făcut nicio nedreptate. 13. Dimpotrivă, ştiţi că în neputinţa trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. 14. Şi n-aţi arătat nici dispreţ, nici dezgust faţă de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu; dimpotrivă, […]

Read more
08 Apr

Ovidiu Ghiță – Învierea și credința noastră

Luca 24:13-35 13. În aceeaşi zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim; 14. şi vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. 15. Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei. […]

Read more
08 Apr

Narcis Ciobanu-Humă – “Un Paște fericit”

Matei 28:1-15 1. La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. 2. Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la […]

Read more
01 Apr

Narcis Ciobanu-Humă – Ziua împietririi sau ziua înnoirii

Luca 19:41-48 41. Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea 42. şi a zis: “Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. 43. Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii tăi te vor […]

Read more