Home Predici Ovidiu Ghiță – Religia falsă şi religia adevărată

Ovidiu Ghiță – Religia falsă şi religia adevărată

29 Apr

Ovidiu Ghiță – Religia falsă şi religia adevărată

Galateni 4:31b-5:12

31b. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.
1. Rămâneţi, dar, tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.
2. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.
3. Şi mărturisesc iarăşi, încă o dată, oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea.
4. Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har.
5. Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii.
6. Căci, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste.
7. Voi alergaţi bine: cine v-a tăiat calea, ca să n-ascultaţi de adevăr?
8. Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce v-a chemat.
9. Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala.
10. Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiţi altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta osânda, oricine ar fi el.
11. Cât despre mine, fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus.
12. Şi schilodească-se odată cei ce vă tulbură!