Home Predici Ruben Dubei – Flacăra pasiunii pentru misiune

Ruben Dubei – Flacăra pasiunii pentru misiune

06 Mai

Ruben Dubei – Flacăra pasiunii pentru misiune

Ioan 1:1,14-18

1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
14. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –
15. Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: “El este Acela despre care ziceam eu: “Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. –
16. Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har;
17. căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.
18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”