Grupele Mici

Dorim ca biserica noastră să fie un loc în care nimeni să nu fie sau să se simtă singur. Veți găsi la noi contexte de relaționare care să vă ofere siguranță și acceptare. Avem un număr de grupe mici pentru toate vârstele în care vă puteți integra. Participând – fără obligații – puteți experimenta din binecuvântările pe care Dumnezeu le dă acolo unde copiii Lui se întâlnesc. Înscrieți-vă și participați la întâlnirile grupelor mici!

Te invităm să te alături unei grupe mici!

Nu trebuie să fii creștin sau o persoană care merge la Biserică ca să înțelegi că oamenii au nevoie unul de altul. Știm cu toții diferențele dintre introvertiți și extrovertiți. Unii dintre noi caută mai mult singurătatea decât ceilalți. Cu toate acestea știm că și introvertiții au nevoie de compania altor oameni, pentru că mai mult decât alte creaturi, oamenii caută relații. Ne căutăm unii pe alții. Fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, tip, rasă, temperament sau trecut istoric, realizăm că a fi uman înseamnă a avea o foame nestăvilită pentru comunitate. Din Biblie aflăm că adevărata comunitate ne oferă cel puțin patru binecuvântări:
1. Primim putere în “furtunile” vieții
2. Primim înțelepciune în luarea deciziilor importante
3. Experimentăm responsabilitatea, care este vitală creșterii spirituale
4. Descoperim acceptarea care ne ajută să ne vindecăm rănile

Vino alături de noi

Alege o Grupă Mică!

Grupele Copiilor

Întâlniri SĂpămânale

Grupele sunt formate din copii ce cuprind vârstele de 3-5 ani și 6-9 ani.

 

Grupele Studenților

Întâlniri Periodice

Grupa de studente vizează toate tinerele studente, inclusiv pe cele care studiază în Galați dar vin din alte zone. Există și întâlniri organizate în parteneriat cu OSCER – acestea integrând toți studenții (băieți și fete, din oraș sau din alte zone).

 

Grupele Tinerelor

Întâlniri Săptămânale

Grupele de tinere sunt formate din mai multe categorii de vârstă, cu precădere tinere la școală sau liceu.

 

Grupa Tinerilor

Întâlniri săptămânale

Tinerii cu vârste peste 14 ani sunt așteptați la această grupă.

 

Grupele Femeilor

Întâlniri săptămânale

Grupele sunt formate doar din femei, având o categorie de vârstă extinsă.

 

Grupele Bărbaților

Întâlniri săptămânale

Grupele sunt formate doar din bărbați, având o categorie de vârstă extinsă.

 

Grupele de Familii Tinere

Întâlniri săptămânale

Grupele de familii tinere unesc atât tineri proaspăt căsătoriți, cât și familii care au parcurs ani în relația de căsnicie, unele având chiar și unul sau mai mulți copii.

 

Grupele Seniorilor

Întâlniri săptămânale

Persoanele în vârstă sau pensionare sunt bine venite la aceste grupe.

 

Grupele Mixte

Întâlniri Săptămânale

Persoane căsătorite, cupluri și persoane necăsătorite  toți aceștia se pot înscrie într-una din aceste grupe.

 

importanța grupelor mici

Ce se întâmplă în cadrul întâlnirilor de grupe mici?

Timp de Rugăciune

Analiza, Explicarea și Aplicarea Pasajelor Biblice

Inițierea de Slujiri Comunitare Împreună cu Grupa

Timp de Închinare prin Cântare

Împărtășirea Nevoilor sau Problemelor Personale

Legarea Prieteniilor Durabile și Sincere Între Membrii Grupei

Discutarea unor Teme Relevante pentru Membrii Grupului

Slujirea Celorlalți Membri ai Grupei Mici

Alte Activități Stabilite de Membrii Grupei

Întrebări & Răspunsuri

Grupele Mici / Grupele de Ucenicie

Existența grupelor mici este biblică?

Da. Sfânta Scriptură vorbește despre maturizare și slujire în contextul relației.
Foarte puțini oameni din Biblie au fost solitari. Moise i-a avut pe Aaron și pe Hur. Și exemplele pot continua. Grupurile sunt prezente în toată Scriptura:
• Dumnezeu există în comunitate ca Tată, Fiu și Duh Sfânt.

• Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său: „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1:27). Familia a fost primul grup mic.

• Moise, după sfatul socrului său și cu permisiunea lui Dumnezeu, a împărțit poporul pe grupe mici.
Exodul 18:17-24: “Socrul lui Moise i-a zis: „Ce faci tu nu este bine. Te istoveşti singur şi vei istovi şi poporul acesta, care este cu tine; căci lucrul este mai presus de puterile tale şi nu-l vei putea face singur. Acum ascultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat, şi Dumnezeu va fi cu tine! Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu şi du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învaţă-i poruncile şi legile; şi arată-le calea pe care trebuie s-o urmeze şi ce trebuie să facă. Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zece. Ei să judece poporul în tot timpul; să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici să le judece ei înşişi. În felul acesta îţi vei uşura sarcina, căci o vor purta şi ei împreună cu tine. Dacă vei face lucrul acesta şi dacă Dumnezeu îţi va porunci aşa, vei putea face faţă lucrurilor, şi tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui.” Moise a ascultat sfatul socrului său şi a făcut tot ce spusese el.”

• Domnul Isus Hristos a avut grupul apostolilor în care S-a investit cel mai mult, concentrându-și eforturile de ucenicie asupra a doisprezece bărbați în general și a trei bărbați în special. Aceste cifre descriu un grup mic.

• Bisericile Noului Testament se strângeau constant în case.

Sunt mai multe motive – toate biblice – pentru necesitatea grupurilor mici. Enumerăm câteva, fără să detaliem prea mult:
• Comunitate: Nu există nicio formă de viață creștină în afară de cea trăită în comunitate.

• Părtășie și prietenie: Nu există o modalitate mai bună de a dezvolta prietenii de lungă durată decât să te întâlnești constant cu alți câțiva.

• Mângâiere și ajutor în nevoi: Cei care știu cel mai bine să ne mângâie și să ne ajute în durerile noastre sunt cei cu care suntem cei mai intimi. În cadrul grupului mic învățăm să-i acceptăm pe alții, să ne cunoaștem mai bine nevoile, slăbiciunile și dorințele, ajutându-ne reciproc să le depășim.

• Încurajare în slujire: Ce loc este mai bun pentru a putea primi încurajare și a fi ajutați să ne dezvoltăm darurile și abilitățile de slujire, decât atunci când suntem apropiați cu cei care ne cunosc cel mai bine și care sunt dedicați creșterii noastre?

• Viață creștină semnificativă: grupul mic care se întâlnește în mod regulat pentru a împărtăși din Cuvântul lui Dumnezeu, a se ruga și a se încuraja reciproc în trăirea unei vieți evlavioase, este contextul cel mai bun pentru trăirea unei vieți pline de semnificație.

Domnul Isus ne transmite ceva despre importanța grupei mici?

Da. Prin exemplul personal de ucenicie, de slujire și de părtășie.

• Isus a ales un grup restrâns de doisprezece apostoli ca „să-i aibă cu Sine și să-i învețe să propovăduiască”.

• Isus a investit focalizat în trei dintre ei: Petru Ioan și Iacov. El a împărtășit unul dintre cele mai mari momente din viața Sa cu cei trei, dorind să-i aibă lângă El pe muntele Schimbării la Față.

• Isus a folosit grupuri mici ca model pentru lucrare – i-a trimis doi câte doi.

• În momente de mare frământare El a solicitat suport sufletesc de la grupul restrâns de ucenici. Putem vedea acest lucru și în Matei 26:36-38: “Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: „Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.” A luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să Se întristeze şi să Se mâhnească foarte tare. Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine”.”

• Apostolii, care nu și-au predicat propria învățătură, ci pe a lui Hristos, câlcând pe urmele Lui, au scris în epistole elemente care dovedesc necesitatea grupului restrâns (mic) de oameni pentru o ucenicie eficientă. Un exemplu este și în A Doua Epistolă a Apostolului Pavel către Timotei 2:2: “Şi, ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.”

Existau grupele mici în Biserica Primară?

Da. Cum ar fi putut cei 120 de ucenici, adunați împreună înainte de coborârea Duhului Sfânt, să aibă grijă de 3.000 de noi convertiți? Acești discipoli au fost instruiți de către Maestrul lor să-și asume responsabilitatea de a-i uceniciza pe acești noi credincioși, și procesul cel mai eficient avea loc în grupuri restrânse, în afară de momentele când se adunau cu toții la Templu.

O parte din secretul bisericii primare se găsește în Faptele Apostolilor 2:46-47:
46 Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea în case şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. 47 Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

Biserica din Roma se aduna în case – evident pe grupuri mai mici.
Apostolul Pavel scrie unor prieteni de-ai săi din Roma, menționând acest aspect în Romani 16:3,5,10-11: “Spuneţi sănătate Priscilei şi lui Acuila, tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus… Spuneţi sănătate şi bisericii care se adună în casa lor… Spuneţi sănătate celor din casa lui Aristobul… Spuneţi sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului.”

Un alt exemplu îl găsim într-o altă scrisoare adresată lui Filimon, chiar în primele două versete: “Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru, către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către biserica din casa ta…”

La scurt timp după Rusalii, când biserica din Ierusalim a crescut şi „numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii” (Faptele Apostolilor 4:4) – cu femei și copii erau în jur de cel puțin 15.000 – apostolii păstoreau biserica în toate contextele posibile: „Şi, în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.” (Faptele Apostolilor 5:42

Așadar grupurile restrânse erau o realitate în Biserica Primară.