Grupele mici

Grupul de ucenicie reprezintă cadrul cel mai potrivit pentru dezvoltarea relaţiilor, părtăşiei şi slujirii, al păstoririi şi purtării de grijă. Este, deasemenea, un cadru prielnic evanghelizării prin relaţii.

Cineva a scris că “programele unei biserici se măsoară prin eficienţă şi excelenţă; comunitatea, prin calitatea relaţiilor şi a dedicării. “ „Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.”1 Corinteni 12:26
Grupul mic oferă cadrul desfăşurării procesului de ucenicie în jurul persoanei Domnului Isus Hristos, prin întâlniri săptămânale de studiu biblic şi rugăciune, părtăşie, slujire şi evanghelizare.
„Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 18:20)

 

Grupul de ucenicie, format din 5-15 persoane, se adună săptămânal în case cu scopul

 • de a creşte în cunoaşterea Domnului Isus,
 • de a experimenta plinătatea Duhului Sfânt şi
 • de a extinde harul lui Dumnezeu în lume.

 

Cei ce participă în grupul de ucenicie:

 1. Se bucură împreună de prezenţa Domnului Iisus;
 2. Au ocazia de a se cerceta în lumina Cuvântului;
 3. Învaţă să aplice Cuvântul în viaţa de fiecare zi;
 4. Modelează devoţiunea în viaţa de familie;
 5. Împărtăşesc şi învaţă din mărturia personală;
 6. Se cunosc şi se roagă unii pentru alţii;
 7. Se încurajează şi se slujesc reciproc;
 8. Oferă un cadru prietenos pentru evanghelizare;
 9. Capătă mai multă îndrăzneală în mărturisire;
 10. Descoperă împreună nevoi şi căi de slujire.