Membralitatea în BCBG

Credem că apartenența într-o biserică locală este biblică și, pe lângă beneficiul purtării reciproce de grijă, implică deasemenea și o creștere spirituală progresivă, cât și o implicare activă în viața bisericii și a comunității.

MEMBRALITATEA ÎN BCBG

Pentru ca o persoană să devină un membru cu drepturi depline al Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime”, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să fi parcurs paşii întoarcerii de la viaţa de păcat la Dumnezeu, conform învăţăturii Bibliei
(pocăinţa, credinţa, naşterea din nou)

Să declare credința în Isus Hristos ca Domn și Mântuitor prin botez

Să participe la cursul pentru începători (cateheză)

Să parcurgă cursul de consolidare ai primilor paşi în viaţa de credinţă

Să completeze cererea de membralitate

Să se alăture unui grup de ucenicie (grup mic)

mutarea mEMBRALITății la BCBG

Cei care vin dintr-o altă biserică și doresc să devină membri ai Bisericii Creștine Baptiste “Sfânta Treime”, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să completeze cererea de
membralitate

Să participe la întâlnirile bisericii cel puțin trei luni de zile

Să primim biletul de transfer membral din partea bisericii de unde (acest demers îl face biserica)

Să se alăture unui grup mic de
părtășie

creștinul trebuie să se alăture unei biserici locale

De ce ai nevoie de o biserică locală în care să fii membru?

în primul rând:

Purtarea de grijă

Viața de credință înseamnă creșterea în cunoașterea lui Dumnezeu, a sinelui și a voii lui Dumnezeu pentru viața noastră, iar acest lucru se poate întâmpla doar în cadrul stabilit de Dumnezeu: Biserica. Aceasta reprezintă familia pe care Dumnezeu ne-o oferă, cu oameni imperfecți, din toate categoriile sociale și toate vârstele, dar care Îl iubesc pe Dumnezeu și caută împreună să împlinească voia Lui. Biserica oferă un cadru de purtare de grijă reciprocă, ajutorare în diverse nevoi și susținere pe orice plan, în funcție de situație. Purtarea de grijă, cu tot ce implică, reprezintă responsabilitatea fiecărui membru din biserică, prin care practicăm și demonstrăm iubirea primită în mod personal de la Dumnezeu, revărsând-o înspre aproapele nostru.

În al doilea rând:

Contextul de Slujire Reciprocă

Biserica locală joacă un rol important în descoperirea darurilor spirituale ale fiecărui om născut din nou, dar și în oferirea cadrelor potrivite de practicare și dezvoltarea a acestor daruri spirituale. Biserica oferă un context de creștere spirituală prin chemarea la slujire a fiecărui membru.

În al treilea rând:

Conectarea cu un Grup

Biserica îți oferă frați, surori, mame, tați – oameni care au învățat de la Hristos să iubească, să susțină. să plângă cu cei ce plâng și să se bucure cu cei ce se bucură. Conectarea cu un grup mic din biserică îți oferă posibilitatea de a cunoaște alți oameni într-un mod mai personal și cadrul de siguranță în care tu însuți să te poți deschide. Discuțiile profunde, problemele pe care nu le poți împărtăși cu oricine și orice altfel de situații care nu pot fi enunțate în public își găsesc locul în conectarea cu un grup mic, oameni cu care poți lega prietenii reale și durabile.